ENAKMEN PERLADANGAN UNGGAS (NEGERI SELANGOR) 2007
 

JADUAL PKEDUA

 
     
                                                                                                                    

Selangor No.3 Tahun 2007

 ENAKMEN PERLADANGAN UNGGAS (NEGERI SELANGOR) 2007

 Jadual Kedua

 [Subseksyen 7(3)]

 FI LESEN

 

            Perkara                                                                              Fi (RM)

                                                                                                       [Setahun]

           1.     Lesen Menternak   

                 1.1 Menternak Ayam/Itik

 

Kapasiti Ladang

a) 500 hingga 5,000 ekor                                                  RM   50

b) 5,001 hingga 10,000 ekor                                             RM  100

c) 10,001 hingga 15,000 ekor                                           RM  200

d) 15,001 hingga 20,000 ekor                                           RM  300

e) 20,001 hingga 25,000 ekor                                           RM  400

f) 25,001 ekor ke atas                                                       RM  500
 

                 1.2 Menternak Puyuh/Merpati

                 
                 Kapasiti Ladang

  1.   1,000 hingga 10,000 ekor                                    RM   50

  2.   10,001 hingga 20,000 ekor                                  RM   100

  3.   20,001 hingga 30,000 ekor                                  RM   200

  4.   30,001 hingga 40,000 ekor                                  RM   300

  5.   40,001 hingga 50,000 ekor                                  RM   400

  6.   50,001 ekor ke atas                                             RM   500

 

         2.               Lesen Haceri (Pusat Penetasan)                                RM   500 

         3.               Lesen Loji Penyembelihan                                        RM   500 

         4.               Lesen Loji Pemprosesan                                          RM   500

                       

 

 

Next | Back

Muka Utama     Organisasi     Sejarah     Perkhidmatan     Berita     Hubungi Kami  
 


Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Selangor Lot 2, Jalan Utas 15/7, 40630 Shah Alam Tel:603 55103900 Faks:603 55108927 (Bhg. Pentadbiran) 603 55108768 (Bhg.Kesihatan) E-mel: webmaster@jphsel.gov.my