flash

Login Forum

Status

Tarikh Kemaskini : 19/05/2014

  KELUARAN SEKTOR TERNAKAN MENGIKUT DAERAH
NEGERI SELANGOR  TAHUN 2008

 

DAERAH KLANG KUALA LANGAT KUALA SELANGOR SABAK BERNAM HULU SELANGOR HULU LANGAT GOMBAK PETALING SEPANG JUMLAH
JENIS TERNAKAN Penternak Ternakan Penternak Ternakan Penternak Ternakan Penternak Ternakan Penternak Ternakan Penternak Ternakan Penternak Ternakan Penternak Ternakan Penternak Ternakan Penternak Ternakan
KERBAU DAGING 3              70 1               20 0 0 0 0 4            141 2              12 3            128 1              55 0 0 14              426
KERBAU TENUSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 282 3              32 0 0 1              62 7              376
LEMBU PEDAGING 72         2,241 99          5,046 119         4,634 143         2,824 56         2,262 44         1,303 26            926 11            389 61         2,257 631         21,882
LEMBU TENUSU 17            943 20             637 8            356 1               8 6            475 14         1,128 12            731 22         1,511 15            754 115           6,543
LEMBU PENGGEMOK 8            989 1               50 7            768 0 0 6            277 22         1,172 0              -   0              -   0              -   44           3,256
KAMBING PEDAGING 105         5,892 61          3,064 96         4,468 64         1,666 90         8,785 96         5,045 26         3,055 47         2,693 91         4,620 676         39,288
KAMBING TENUSU 3            124 0 0 1            950 0 0 0 0 0 0 1            150 0 0 3              29 8           1,253
BEBIRI 16         1,083 2             504 4            462 7            392 7            152 30            790 3              71 9            229 4              93 82           3,776
BABI 0 0 131       257,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131       257,752
RUSA 0 0 0 0 0 0 0 0 4         1,044 3              17 3            437 0 0 0 0 10           1,498
KUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 2               6 3              91 0 0 0 0 7              117
ARNAB 0 0 0 0 0 0 0 0 1              35 1       20,000 0 0 0 0 0 0 2         20,035
AYAM PEDAGING 10      365,500 71    2,542,500 31   2,490,520 13      283,500 5      708,000 4      131,000 4       51,000 1         2,000 22      591,000 161     7,165,020
AYAM BAKA PEDAGING 0 0 0 0 2      660,000 0 0 0 0 1      200,000 0 0 0 0 0 0 3       860,000
AYAM PENELUR 3      117,000 6       264,000 6   2,086,000 0 0 4   1,312,000 0 0 7      820,500 2       14,000 0 0 28     4,613,500
AYAM BAKA PENELUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                -  
AYAM KAMPUNG 1            500 5          7,700 12         4,130 0 0 5         8,250 4            701 0 0 0 0 0 0 27         21,281
AYAM BELANDA 1 2000 0 0 0 0 0 0 1              20 0 0 0 0 0 0 0 0 2           2,020
PUYUH PEDAGING 0 0 0 0 1       90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1         90,000
PUYUH PENELUR 0 0 0 0 0              -   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITIK PEDAGING 0 0 0 0 1            100 0 0 2            900 1       20,000 1         1,500 2         5,040 0 0 7         27,540
ITIK PENELUR 0 0 1          2,000 2         4,700 0 0 1            100 0              -   1         8,000 0 0 0 0 5         14,800
OSTRICH 1              95 0 0 0 0 0 0 2              25 0 0 0 0 0 0 0 0 3              120
ANGSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNGGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4            709 0 0 0 0 0 0 4              709
JUMLAH 240      496,437 398    3,083,273 290   5,347,088 228      288,390 196   2,042,486 231      382,165 93      886,621 95       25,917 197      598,815 1968   13,151,192