MAKLUMAT KURSUS

: Rujuk iklan jika ada
: Rujuk iklan jika ada
: Rujuk iklan jika ada

MAKLUMAT PEMOHON

: MAT BIN ABU
: 901001-10-1111
:
   NO 7 JALAN KANCIL, TAMAN RUSA JAYA
:
   66611 SHAH ALAM, SELENAGOR D.E
: 010-55554444
: 03-55443322
: BERNIAGA
: Jika ada
: Jika ada
: Jika ada

*Permohonan yang berjaya akan dihubungi melalui surat sekurang-kurangnya 14 hari sebelum kursus bermula

*Sebarang pertanyaan sila hubungi Seksyen Pembangunan Usahawan.
Telefon : 03-55103900 Faksmili : 03-55100754